HDS

Impressum

Umjetnički direktor: Neno Belan
Uredništvo: Ivana Vrdoljak Vanna, Massimo Savić, Marijan Brkić, Nenad Borgudan, Tomislav Štengl
Izvršni producent Festivala: Cantus
Voditelj projekta: Darko Bakić
Marketing i PR voditelji: Lida Hamar Paladin, Josip Radić
 
Dizajn weba i pratećih materijala: Ana Nikolić Baće
Tehnička podrška: Slaven Bolanča
Glasački sustav za mobilne aplikacije: Nisa
 
Web stranica powered by VannaCMS
 
Organizatori
Partneri